08.11.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ                :           6

TOPLANTI YILI                 :           5

TOPLANTI TARİHİ            :           08.11.2018

TOPLANTI SAATİ             :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                         :           2


GÜNDEM     :

Açılış ve Yoklama

05.11.2018 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.

Raporlar:

1-      Huk. Kom. Rap.: Çınar Mah. M. Asım HACIMUSTAFAOĞLU Parkı içindeki kafeteryanın, Kızılay Bağcılar Şube Başkanlığına süreli tahsis edilmesi hk.

2-      Tarife Kom. Rap.:  2019 Yılı Evlendirme Ücret Tarifesinin belirlenmesi hk.  

3-      İmar Kom. Rap.: Yenigün Mah. 1169 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerde plan tadilatı yapılması.

4-      İmar Kom. Rap.: Kirazlı Mah. 2771 ada, 3, 12 ve 19 parseller ile 2771 ada 20 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

Oluşturulma Tarihi : 08.11.2018