05.07.2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ
BAĞCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ, 5. TOPLANTI YILI

05.07.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİDİR.

 

KARAR NO 64  Kentsel Tasarın Müdürlüğünün,  İnönü Mahallesi Molla Gürani Parkı çevresi ile alakalı düzenleme yapılması için Büyükşehir Belediyesine yetki devri yapılması ile alakalı teklifi; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, teklif edildiği şekliyle teklif karar olarak görüşülmesi ve oylanması talep edildikten sonra okutuldu, teklif karar olarak kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 65 Gençlik ve Spor Komisyonu ile Hukuk Komisyonunun; Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün; Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve

Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 66 Hukuk Komisyonunun; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması ile alakalı hazırlamış olduğu ve

Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO  67 Hukuk Komisyonunun; Hukuk İşleri Müdürlüğünün, dava konusu uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyesine karar verilmesi ile alakalı hazırlamış olduğu ve

Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 68 Hukuk Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün, Risli alan ilan edilen Albayraklar Sitesi sakinlerine proje bitene kadar kira yardımı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve

Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 69 Hukuk Komisyonunun; Kentsel Tasarım Müdürlüğünün dönüşüm projeleri özel hesabına belediye bütçesinden ödeme yapılması hakkındaki teklife istinaden hazırlamış olduğu ve

Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 70  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, Barbaros Mahallesi F21c22b4c pafta, 1186 ada, 24 parselde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve Barbaros Mahallesi F21c22b4c pafta, 1186 ada 24 parselin mahkeme kararı ile parsel bazında plansız kalması sebebiyle TİM Alanına alınması şeklindeki 12.07.2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile alakalı ve bu teklife istinaden 25 parselin imar istikametinin 24 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusundaki yeni imar istikametine uygun bir şekilde düzenlenmesi ile alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi (PİN:UİP-560,144), komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, görüşmeye açıldı. Ak parti grup başkan vekili Hasan Hüseyin DÖNMEZ söz  alarak; “Görüşülen raporun, komisyonun görüşü kısmının son metnine; “teklif edilen plan tadilatı plan notlarının 1. Maddesinde TAKS: 0,60 değil de 0,45 olarak değiştirilerek tadilen uygun görülmüştür.” İbaresi eklenerek oylanmasını talep ediyoruz. Dedi.  Rapor ekleme yapılmış haliyle işaretli oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

KARAR NO 71 İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 15 Temmuz Mahallesi F21c22a3a pafta, 2548 ada, da bulunan park alanı ile Mahmutbey Mahallesi F21c22b1a pafta, 1735 ada da bulunan sosyal ve kültürel tesis alanında plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 20.03.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 15 Temmuz Mahallesi 2548 adanın batısında yer alan Park Alanı lejantının “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” lejantına alınmasına karşılık, Mahmutbey Mahallesi 1735 adada yer alan Sosyal Kültürel Tesis Alanının Park Alanı lejantına alınması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi (PİN: UİP-560,128),  komisyonumuzca aynen uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

KARAR NO 72  İmar Komisyonunun; Plan ve Proje Müdürlüğünün, 100. Yıl Mahallesi 1974 ada, 1, 2 ve 3 parsellerde plan tadilatı yapılması teklifine istinaden hazırlamış olduğu ve 26.02.2018 tarih onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (PİN:2929,76) doğrultusunda hazırlanan Bağcılar ilçesi, 100.Yıl Mahallesi, F21c18d1d pafta, 1974 ada, 1, 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların, Park Alanında kalan kısımlarının, Sağlık Tesis alanına alınması ve çekme mesafelerinin 3.00 metre olması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi (PİN: UİP-560,145) komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Şeklinde görüş belirtmiş olduğu rapor; Belediye Meclisinin 6. Seçim dönemi, 5. Toplantı yılı, Temmuz ayı toplantısının 05.07.2018 tarihli toplantısının 2. Birleşiminde, komisyondan geldiği şekliyle kabulü işaretli oylamaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Oluşturulma Tarihi : 06.07.2018