05.07.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ 

 

SEÇİM DÖNEMİ                :           6

TOPLANTI YILI                 :           5

TOPLANTI TARİHİ            :           05.07.2018

TOPLANTI SAATİ             :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                         :           2


GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

 

02.07.2018 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.

 

Teklif:

 

1-      Kentsel Tas. Müd.:  İnönü Mah. Molla Gürani Parkı çevresi ile alakalı düzenleme yapılması için Büyükşehir Belediyesine yetki devri yapılması hk.

 

Raporlar:

 

1-      Spor ve Huk. Kom. Rap.: Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılması hk.

2-      Huk. Kom. Rap.:  Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması hk.

3-      Huk. Kom. Rap.:  Dava konusu uyuşmazlıkların sulh ile tasfiyesine karar verilmesi hk.

4-      Huk. Kom. Rap.:  Riskli alan ilan edilen Albayraklar Sitesi sakinlerine proje bitene kadar kira yardımı yapılması hk.

5-      Huk Kom. Rap.: Dönüşüm projeleri özel hesabına belediye bütçesinden ödeme yapılması hk.

6-      İmar Kom. Rap.:  Barbaros Mah. F21c22b4c pafta, 1186 ada, 24 parselde plan tadili hk.

7-      İmar Kom. Rap.:  15 Temmuz Mah. F21c22a3a pafta, 2548 ada da bulunan park alanı ile Mahmutbey Mahallesi F21c22b1a pafta, 1735 ada da bulunan sosyal ve kültürel tesis alanında plan tadilatı yapılması hk.

8-      İmar Kom. Rap.:  100. Yıl Mah. 1974 ada, 1, 2 ve 3 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

Oluşturulma Tarihi : 05.07.2018