02.07.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ                :           6

TOPLANTI YILI                 :           5

TOPLANTI TARİHİ            :           02.07.2018

TOPLANTI SAATİ             :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ             :           Olağan                      

BİRLEŞİM                         :           1

 

GÜNDEM     :

 

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

 

1-      Fen İşl. Müd.:  Büyükşehir Belediye Başkanlığının şartlı hibe yardımının değerlendirilmesi hk.

2-      İnsan Kay. Ve Eğt. Müd.: Norm kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması hk.

3-      Huk. İşl. Müd.: Dava konusu belediye uyuşmazlıklarının sulh ile tasfiyesine karar verme hk.

4-      Plan ve Proje Müd.:  Barbaros Mah. F21c22b4c pafta, 1186 ada, 24 parselde plan tadili hk.

5-      Plan ve Proje Müd.: 15 Temmuz Mah. F21c22a3a pafta, 2548 ada da bulunan park alanı ile Mahmutbey Mah. F21c22b1a pafta, 1735 ada da bulunan sosyal ve kültürel tesis alanında plan tadili hk.

6-      Plan ve Proje Müd.: 100.Yıl Mah. 1974 ada, 1, 2 ve 3 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

7-      Bas. Yay. Ve H.İ.Müd.: Bağcılar Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılması hk.

8-      Kentsel Tas. Müd.: Riskli alan ilan edilen Albayraklar Sitesi sakinlerine proje bitene kadar kira yardımı yapılması hk. 

9-         Kentsel Tas. Müd.: Dönüşüm Projeleri özel hesabına belediye bütçesinden ödem yapılması hk. 

Oluşturulma Tarihi : 02.07.2018