07.06.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ      : 6

TOPLANTI YILI       : 5

TOPLANTI TARİHİ  : 07.06.2018

TOPLANTI SAATİ   : 16.00

TOPLANTI ŞEKLİ   : Olağan                      

BİRLEŞİM               : 2

 

GÜNDEM    :

 

Açılış ve Yoklama

 

04.06.2018 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.

 

Raporlar:

 

1- İmar Kom. Rap.:  Kemalpaşa Mah. F21c17c3c pafta, 3318 ada, 8 parselde plan tadili hk.

2- İmar Kom. Rap.:  Bağcılar İlçesine ait mer’i imar plan notlarının Yapılaşma Hükümleri Kısmının 2. Maddesi ile alakalı değişiklik teklifinin değerlendirilmesi hk.

3- İmar Kom. Rap.: Bağlar Mah. F21c22a3c (244ds2a) pafta, 3192 ada, 4 parselde plan tadili hk.

4- İmar Kom. Rap.: Mahmutbey Mah. F21c17d3d pafta, 3275 ada, 6 parselde plan tadili hk.

5- İmar Kom. Rap.:  Çınar Mah. F21c23a3a pafta, 311 ada, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44 parsellerde plan tadilatı yapılması hk.

6- İmar Kom. Rap.: Yenigün Mah. 1169 ada, 5 parselde plan tadilatı yapılması hk.

 

07.06.2018 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin Okunması.

Oluşturulma Tarihi : 07.06.2018