10.05.2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
BAĞCILAR BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEMİ

 

SEÇİM DÖNEMİ              :           6

TOPLANTI YILI               :           5

TOPLANTI TARİHİ          :           10.05.2018

TOPLANTI SAATİ           :           16.00

TOPLANTI ŞEKLİ           :           Olağan                      

BİRLEŞİM                       :           2


GÜNDEM     :


Açılış ve Yoklama

07.05.2018 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin okunması.


Raporlar:

1-      Huk. Kom. Rap.:  Müdürlük yönetmeliklerinin belirlenmesi hk.

2-      Huk. Ve İmar Kom. Rap.: Mahmutbey Mah. 2502 sokak ve 2513 Sokağın iptal edilmesi hk.

3-      Plan ve Bütçe Kom. Rap.: 2017 Mali yılı kesin hesap bütçesinin görüşülmesi hk.

4-      İmar Kom. Rap.:  Kirazlı Mah. F21c22b pafta, 3403 ada, 3, 4 ve 6 parselde plan tadili hk.

5-      İmar Kom. Rap.:  Demirkapı Mah. F21c22b1b pafta, 3104 ada, 3105 adalarda plan tadili hk.

6-      İmar Kom. Rap.: M.Bey Mah. F21c17d3d pafta, 3275 ada, 6 parselde plan tadili hk.

7-      İmar Kom. Rap.: Yenigün Mah. 1169 ada, 5 parselde plan tadili hk.

8-      İmar Kom. Rap.:  Kirazlı Mah. F21c22b pafta, 3403 ada, 3, 4 ve 6 parselde plan tadili hk.

9-      İmar Kom. Rap.:  Bağlar Mah. F21c22a3c (244oz2a) pafta, 3192 ada, 4 parselde plan tadili hk.

10-    İmar Kom. Rap.: Bağcılar imar plan notlarına ilave plan notu talebinin değerlendirilmesi hk.

 

10.05.2018 Tarihli Birleşime Ait Tutanak Özetinin Okunması.

 

Oluşturulma Tarihi : 10.05.2018