BORU KAYNAKÇILIĞI MESLEK KURSLARI

Boru Kaynakçılığı Meslek Kursları

Destek Yılı                 : 2008

Hibe Desteği              : Avrupa Birliği
Proje Başlama Tarihi : 2008
Proje Süresi               : 12 ay
Proje Bütçesi              : 204.776,60 Euro
Proje Lideri                : Bağcılar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Proje Ortağı 1             : Bağcılar Belediyesi
Proje Ortağı 2             : Bağcılar Kaymakamlığı

Amaçlar: 
• Öncelikli olarak Bağcılar ilçesindeki ve çevresindeki, genç işsizlerin ve işsiz genç kaynakçıların sertifikalı olmalarını sağlayarak işsizliğin çözümüne katkıda bulunmak.
• Boru kaynakçılığı alanında, istihdam açığını gidermek için, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Meslek Okulları, Yerel ve Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri. Ticaret Odaları, Meslek Okulları, Gemi Sanayi Kuruluşları ve İŞKUR gibi ilgili kurumlarla işbirliğine gidilerek işgücü arzı ve talebi arasında yeni bir model ile işsizliğin çözümüne katkıda bulunmak. 

Hedefler:  
• Bilgi ve beceriye dayalı boru kaynakçılığı meslek edindirme kurslarına katılacak 15 - 29 yaşları arasındaki 150 işsiz gencin EPDK’nın yönetmeliklerine uygun sertifikalı halde boru kaynakçılığı alanında uzmanlaşmalarını sağlayarak istihdama hazır hale getirmek.
• Bilgi ve beceriye dayalı boru kaynakçılığı geliştirme ve uyum kursların katılacak 15 – 29 yaşları arasındaki 185 işsiz genç kaynakçı EPDK yönetmeliklerine uygun sertifikalı halde yeni bir meslek sahibi yaparak istihdama hazır hale getirmek.
• Kursiyerleri, yapılacak seminerlerde sektör temsilcileri ve işverenlerle bir araya getirerek iletişim kurmalarını ve kolay iş bulmalarını sağlamak.
  
Proje Sonuçları: 
• Altı adet boru kaynakçılığı meslek edindirme kursu sonucunda 150 kişi EPDK yönetmeliklerine uygun sertifika alarak meslek sahibi oldu.
• Yedi adet geliştirme ve uyum kursu sonucunda, 185 kişi EPDK yönetmeliklerine uygun sertifika alarak mesleklerinde uzmanlaştı.
• İşgücü arz ve talep taraflarını bir araya getirerek kolay iş bulmaları sağlandı.
• Proje sayesinde bölgemizdeki sektörün ihtiyacını karşılayacak, EPDK’nın niteliklerine uygun sertifikalı kişiler, doğalgaz ve gemi sektöründe kalifiye eleman açığını karşılamak suretiyle istihdam edildi.
• Bağcılar ilçesinde gençler arasında işsizlik oranının düşürülmesine katkıda bulunuldu.

Oluşturulma Tarihi : 19.04.2017