PLAN TADİLATI - BAĞCILAR İLÇESİ, 05.09.2008 TASDİK TARİHLİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HK.

 

 

 

 

Bağcılar İlçesi,05.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda bazı plan notları maddelerinin değiştirilmesi hususunda tadiline ilişkin imar plan tadilatı  (PİN:UİP-560,91) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.02.2017 tarih ve 288 sayılı Meclis Karar No.lu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile ; yapılaşma hükümlerinin 19. no lu maddesine ... 1000 m²den büyük parsellerde "..dahil edilir emsale konu alanlar içinde olmak üzere kaydıya ön bahçe mesafesine bakılmaksızın açık ve kapalı çıkmalar yapılabilir, çıkmalar parsel dışına taşamaz" şeklinde ilavesiyle tadilen uygun görülmüştür. 

  5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama  İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince, 06.03.2017 günü Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.

Oluşturulma Tarihi : 06.03.2017